ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 70 จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งนี้ ขึ้นโดยเป็นการดําเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยนายกได้ประกาศให้ปีน [อ่านต่อ]

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีข้อพิพาท สแกน QR code เพื่อลงทะเบียน เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 70 ในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2565 นี้โดยมีเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมงานดังนี้

1.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2.ธนาคารออมสิน 3.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน 4.บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 5.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6.ธนาคารซ [อ่านต่อ]