ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเนื่องจากมีการประชุมเอเปคในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565และรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะ 3 จังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี นั้น [อ่านต่อ]

ประกาศแจ้งให้ทราบ เรื่อง โทรศัพท์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีขัดข้อง เรียน ผู้ติดต่อราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วย ตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีขัดข้อง หากท่านต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ งานยึดทรัพย์ งานขายทอดตลาด โทร. 02 526 7999, 02 526 9000 มือถือ 080 879 4670 งานอายัดทรัพย์ โทร. 02 526 9947, 02 526 9952 มือถือ 080 894 1770 งานการเงิน และบัญชี โทร. 02 526 9945 มือถือ 082 2870670 งานล้มละลาย งานวางทรัพย์ โทร. 02 526 9946 งานไกล่เกลี่ย โทร. 02 526 9951 มือถือ 080 893 0567 งานธุรการ โทร. 02 526 9949 ขอความกรุณาติดต่อสอบถามในวัน เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้