ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานงดการขายสบจ.น่าน

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ศาลจังหวัดน่าน และศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) จึงไ [อ่านต่อ…]

ประกาศงดการขายทอดตลาดทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ศษลจังหวัดน่าน และศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) จึงไ [อ่านต่อ…]

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เรื่อง งดการขายทอดตลาดทรัพย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศาลจังหวัดน่าน จึงได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาดท [อ่านต่อ…]

ประกาศงดการขายทอดตลาดทรัพย์ประจำเดือนมกราคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน จึงขอประกาศงดการขา [อ่านต่อ…]

สบจ.น่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในโครงการบรรพขาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายมงคล ศรีสงคราม ผอ.สบจ.น่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน น้ำดื่ม และน้ำปานะ ในโครงการบรรพชาอุปสม [อ่านต่อ…]