สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

Email : LEDLamphun@led.mail.go.th

131 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ 053-525-514, 053-525516     โทรสาร 053-525515

Email : saraban-LPN@led.mail.go.th