ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 0

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมสำนึกและตะหนักในความรับผิดชอบ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โป [อ่านต่อ…]

นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 0

วันนี้ (2 พ.ย.2565) เวลา11.00 น. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด เพื่อเป็นขวัญ [อ่านต่อ…]

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 0

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30น. นายสุวัฒน์  สงปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด มอบหมายให้นายชัยรัตน์  จันทร์ผง นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วย [อ่านต่อ…]

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 0

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 นาฬิกา นายสุวัฒน์ สงปรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด มอบหมายให้ นางชัญญาภัค  คำภีระ เจ้าพน [อ่านต่อ…]

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สบจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด 0

เมื่อวันที่ (13 ตุลาคม 2565) เวลา 07.00 น. นายสุวัฒน์   สงปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศ [อ่านต่อ…]