สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้ง เลขที่ 1/1 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-284840-5 โทรสาร. 053-273454, 053-274566

Email : saraban-CMI@led.mail.go.th