สอบถาม/ร้องเรียน

19 Comments

 1. ต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือที่ต้องขำระกับคดีแดงเลขที่ ผบ.4241/2561 เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปติดต่อโดยตรงที่สำนักงานได้จากสถานการณ์กาารแพร่ระบาดของโควิด แบะหาเอกสารร้องขอข้อมูลไม่พย และไม่พบข้อมูล e-mail ของสำนักงานครับ

 2. หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ใช้การได้หรือไม่
  ไม่มีผู้รับสาย ทุกครั้งที่โทร
  คดีแดงหมายเลข ผบ 7607/2561
  ธนาคารออมสิน โจทก์
  ยื่นคำร้องผ่าน e-filing ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคำร้องเลย
  0639429235

 3. เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
  เรื่อง ร้องให้ตรวจสอบดูแล นักบัญชี คุณจุฑาทิพย์
  เนื่องจาก บัญชีหลายรายการที่ คุณจุฑาทิพย์ นักบัญชีของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้ทำบัญชีรับ-จ่าย หลายคดี แต่ไม่สำเร็จ มีการดองงาน หรือไม่ทำให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด จึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่คนดั่งกล่าว
  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพ

 4. ขอรบกวนสอบถามค่ะ
  1.ได้รับหมายถอนการยึดทรัพย์ จะต้องเซ็นรับเอกสารและส่งคืนทั้งใบหรือตัดเฉพาะส่วนล่างส่งกลับให้ค่ะ
  2.หมายยึดทรัพย์ที่ติดไว้หน้าบ้านฉบับแรก สามารถดึงออกเองได้ใช่ไหมค่ะหรือต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดึงออกเองค่ะ
  ขอรบกวนแจ้งกลับด้วยค่ะ เพราะโทรติดต่อมา 3 วันแล้วไม่สามารถโทรติดต่อได้เลยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 5. กรณีถูกอายัดเงินเดือนที่เกิน 20,000บาท ยอดหัก 10,000บาท หากเดือนสุดท้ายยอดที่ต้องชำระคงเหลือ 6,000บาท ถามว่าจะหักยอดคงเหลือ 6,000บาท หรือหักยอด 10,000บาท เหมือนทุกเดือนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code