ขอแจ้ง ผู้มาติดต่อทุกท่าน

เรียน ท่านผู้ติดต่อราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

       ขณะนี้ โทรศัพท์ และโทรสารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทราขัดข้อง อยู่ระหว่าง บริษัท ทีโอที เข้าแก้ไข ระหว่างนี้รบกวนติดต่อ

-นายลิขิต สุดรักษ์ 

หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร เบอร์โทร 081-4835774

-นางสาววิมล บุญรอด 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ เบอร์โทร 081-9899739

-นางสาวพรรณพร กิริยานุกูล 

รักษาการหัวหน้างานธุรการ เบอร์โทร 084-0844702

-นายกิติศักดิ์ บุณยไวโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน เบอร์โทร 063-2737540

E-Mail สำนักงาน Saraban-CCO@led.mail.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code