สบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 25 เมษายน 2562

สบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในวัน มาฆะบูชา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมวัน มาฆะบูชา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ในช่วงเวลา เช้า-เย็น

ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและคณะได้เข้าเยี่ยมตรวจราชการ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและคณะได้เข้าเยี่ยมตรวจราชการ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่าง วันที่ 14-15 กุมภาพั [อ่านต่อ…]

สบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม มอบให้ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุน แกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่ [อ่านต่อ…]

สบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “เดินรณรง [อ่านต่อ…]